Các bác tham khảo thiết bị siêu âm cọc khoan nhồi (có thể nâng cấp thêm bộ thiết bị kiểm tra biến dạng nhỏ hoặc siêu âm cấu kiện bê tông) xuất xứ Ý nhé: https://www.youtube.com/watch?v=8tmknCc4ikQ. Chúc thành viên Diễn đàn tuần mới may mắn, thành công!