Do em nộp tiền không kịp nên không đăng ký được môn đồ án nền móng.Thưa cô cho em hỏi làm sao xóa được chữ "đã duyệt" trong phần đăng ký học lại của em để em đăng ký học lại với lớp khác.Em xin chân thành cảm ơn cô.