Ai có tài liều về các loại máy khoan đất đá cho mình với. ( Máy khoan xoẳn ruột già, máy khoan hơi, máy khoan quay tròn RMD, máy khoan vầ đập cáp...) Co hinh anh hay video thi cang tot a. Cám ơn mọi người