Thầy cho e hỏi phương pháp chuyển từ sơ đồ mạng sang sơ đồ ngang trong tổ chức quản lý thi công như thế nào và e có thể tham khảo thêm tài liệu ở đâu ạ.