Kính gửi các thành viên,

Để thuận tiện hơn trong việc truy cập thông tin chuyên ngành trên diễn đàn, BQT đã có sự thay đổi nhỏ các chuyên mục theo sơ đồ như sau:


Như vậy, các chuyên mục đã giảm đáng kể để chủ yếu tập trung vào các bài thảo luận chuyên ngành và thư viện tài liệu trên điễn đàn.
Mọi sự góp ý cho thay đổi của diễn đàn mời các thành viên gửi bài tại đây:
http://cauduongbkdn.com/f@rums/forum...Fc-m%E1%BA%AFc

Thân ái!