Sông Hương hay Hương Giang (Hán Nôm 香江) là con sông chảy qua thành phố Huế ở tỉnh Thừa Thiên-Huế, miền Trung Việt Nam.

Sông Hương hóa rượu ta đến uống
Ta tỉnh, đền đài ngả nghiêng say ...

- Bùi Giáng -


- Coucher de soleil -


- Sông Hương với hoa phượng -


- Cuộc sống trên sông -

- Cầu Trường Tiền -