CHƯƠNG 2 : THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG CHI TIẾT
2.1.1.Trình tự thi công chi tiết: Phương án 1 của sinh viên - Nguyễn Trùng Dương
Kính nhờ thầy xem góp ý em với để em hoàn thiện lại.
Em xin chân thành cám ơn thầy nhiều./.

STT Công tác
I Công tác chuẩn bị
1 Định vị tim đường, mép phần xe chạy, mép lề đường
2 San sửa bề mặt nền đường,
3 Lu tăng cường bề mặt nền đường
4 Kiểm tra hoàn thiện
II Thi công lớp cấp phối thiên nhiên loại C lần 1 chiều dày 14 cm
5 Vận chuyển thành chắn, cọc sắt
6 Định vị và lắp dựng thành chắn, cọc sắt
7 Vận chuyển cấp phối thiên nhiên loại C đổ thành đống theo tính toán
8 Tưới ẩm tạo dính bám bề rộng mặt đường
9 San rải cấp phối thiên nhiên loại C đảm bảo chiều dày sau khi lèn chặt dày 14cm
10 Lu lèn sơ bộ lớp CPTN loại C, kết hợp bù phụ, sửa chữa các vị trí gọn sóng
11 Lu lèn chặt lớp CPTN loại C + đầm mép
III Thi công đắp lề đất lần 1 dày 14cm đạt K>=0.98
12 Tháo thành sắt, cọc sắt
13 Tưới ẩm bề mặt lề đường
14 Vận chuyển đất đắp lề đường
15 San rải đất đắp lề lần 1 đảm bảo sau khi lu len đạt K>=0.98 chiều dày 14cm
16 Lu sơ bộ đất đắp lề + Bù phụ
17 Lu lèn chặt + Đầm mép
IV Thi công lớp cấp phối thiên nhiên loại C lần 2 chiều dày 14 cm
18 Vận chuyển thành chắn, cọc sắt
19 Định vị và lắp dựng thành chắn, cọc sắt
20 Vận chuyển cấp phối thiên nhiên loại C đổ thành đống theo tính toán
21 Tưới ẩm tạo dính bám bề rộng mặt đường và lề gia cố
22 San rải cấp phối thiên nhiên loại C đảm bảo chiều dày sau khi lèn chặt dày 14cm
23 Lu lèn sơ bộ lớp CPTN loại C, kết hợp bù phụ, sửa chữa các vị trí gọn sóng
24 Lu lèn chặt lớp CPTN loại C + đầm mép
25 Kiểm tra nghiệm thu lớp cấp phối thiên nhiên loại C chiều dày 28 cm
V Thi công đắp lề đất lần 2 dày 14cm đạt K>=0.95
26 Tháo thành sắt, cọc sắt
27 Tưới ẩm bề mặt lề đường
29 Vận chuyển đất đắp lề đường
30 San rải đất đắp lề lần 2 đảm bảo sau khi đầm nén đạt K>=0.95 chiều dày 14cm
31 Đầm nén chặt đất đắp lề lần 2 đạt K>=0.95
32 Kiểm tra hoàn thiện
VI Thi công lớp cát gia cố xi măng 12% lần 1 chiều dày 12 cm (thi công ½ tuyến)
33 Vận chuyển thành chắn, cọc sắt
34 Định vị và lắp dựng thành chắn, cọc sắt
35 Tưới ẩm tạo dính bám bề rộng mặt đường và lề gia cố
36 Vận chuyển hỗn hợp cát gia cố xi măng 12% ( đã trộn ở trạm trộn) lần 1
37 San rải hỗn hợp cát gia cố xi măng 12% đảm bảo sau lèn chặt K>=0.98 dày 12cm
38 Lu lèn sơ bộ kết hợp bù phụ
39 Lu lèn chặt
40 Tưới ẩm và bảo dưỡng 14 ngày
VII Thi công đắp lề đất lần 3 dày 12cm đạt K>=0.95 (thi công ½ tuyến)
41 Tháo thành sắt, cọc sắt
42 Tưới ẩm bề mặt lề đường
43 Vận chuyển đất đắp lề đường
44 San rải đất đắp lề lần 3 đảm bảo sau khi đầm nén đạt K>=0.95 chiều dày 12cm
45 Đầm chặt đất đắp lề lần 3 đạt K>=0.95
VIII Thi công lớp cát gia cố xi măng 12% lần 2 chiều dày 12 cm (thi công ½ tuyến)
46 Vận chuyển thành chắn, cọc sắt
47 Định vị và lắp dựng thành chắn, cọc sắt
48 Tưới ẩm tạo dính bám bề mặt lớp dưới trên bề rộng mặt đường và lề gia cố
49 Vận chuyển hỗn hợp cát gia cố xi măng 12% ( đã trộn ở trạm trộn) lần 2
50 San rải hỗn hợp cát gia cố xi măng 12% đảm bảo sau lèn chặt K>=0.98 dày 12 cm
51 Lu lèn sơ bộ kết hợp bù phụ
52 Lu lèn chặt còn 2-3 lượt lu tiến hành rải đá dăm cỡ 15-20mm, 10-15l/m2
53 Lu hoàn thiện + Đầm mép lề bằng đầm cóc
54 Tưới ẩm và bảo dưỡng 14 ngày
55 Kiểm tra nghiệm thu lớp cát gia cố xi măng 12% chiều dày 24 cm
IX Thi công đắp lề đất lần 4 dày 14cm đạt K>=0.95 (thi công ½ tuyến)
56 Tháo thành sắt, cọc sắt
57 Tưới ẩm bề mặt lề đường
58 Vận chuyển đất đắp lề đường
59 San rải đất đắp lề lần 4 đảm bảo sau khi đầm nén đạt K>=0.95 chiều dày 14cm
60 Đầm chặt đất đắp lề lần 4 đạt K>=0.95
61 Kiểm tra nghiệm thu công tác đắp lề
X Thi công lớp láng nhựa 2 lớp dùng nhựa nóng, dày 2 cm ( thi công ½ tuyến)
62 Làm sạch mặt đường(chổi,máy thổi bụi…)
63 Tưới nhựa thấm bám tiêu chuẩn 1Kg/m2
64 Vận chuyển đá con.
65 Tưới nhựa nóng lần 1 tiêu chuẩn 1,8Kg/m2
66 Rải đá con lần 1, đá 9,5/12,5 lượng đá 14-16 l/m2
67 Lu chặt đá con đá 9,5/12,5 + đầm mép
68 Tưới nhựa nóng lần 2 tiêu chuẩn 1,2Kg/m2
70 Rải đá con lần 2, đá 4.75/9.75 lượng đá 10-12 l/m2
71 Lu chặt đá con đá 4.75/9.75 + đầm mép
72 Lu hoàn thiện
73 Kiểm tra hoàn thiện và bảo dưỡng trong vòng 15 ngày
74 Kiểm tra nghiệm thu lớp láng nhựa 2 lớp dùng nhựa nóng, dày 2 cm