Quote Originally Posted by luonggiacat View Post
Một số máy lu bánh lốp HAMM Pneumatic Compactors

1. Hamm GRW 15
Catalog


2. Hamm GRW 18
Catalog
sao down không được vậy anh, cứ báo Not Found hoài