Vào diễn đàn đã lâu nhưng không đóng góp được gì.
Nay nhờ mọi người giúp
Thầy và các bạn có thể hướng dẫn cách tính hệ thống thoát nước mặt cầu:
-Q = ?
-V= ?
- v.v.. chọn ống thoát nước.