Các anh chị cho em hỏi là tại sao lại có kết cấu định hình ví dụ như dầm I 24.54m. Sao người ta lại làm lẻ như vậy ạ.