Chào mọi người,
Hiện mình đang muốn sử dụng Abaqus để mô phỏng và tính toán biến dạng dư của lớp móng cấp phối đá dăm trong mặt đường Bê tông nhựa.
Có ai đã từng làm rồi có tài liệu gì cho mình xin. Cảm ơn tất cả mọi người.