FIle excel tính cống hộp, không cần phải dùng thêm phần mềm nào khác. Chỉ cần nhập kích thước, phần còn lại file sẽ tự tính. Rất tiện lợi khi muốn triển khai nhanh hồ sơMời các bạn tải file TẠI ĐÂY