Viettrade - Thay Đổi Từ Bên Trong

Viettrade là một sản phẩm trong lĩnh vức Đầu tư tài chính được xây dựng và phát triển bởi Công ty Gia Ngọc.

Ban đầu là sản xuất và gia công phần mềm giúp cho việc phát hiện tín hiệu và gợi ý con người trong các giao dịch Chứng khoán nói riêng và Tài chính nói chung.

Về sau, Viettrade tạo dựng cho mình được những kiến thức và công thức hợp lý để đem lại hiệu quả cao hơn.

Viettrade không ngừng cải tiến để tạo ra những phần mềm tốt nhất trong giao dịch đem lại hiệu quả tốt nhất cho người sử dụng.