Ai có biện pháp thi công rọ đá kè ao không ạ cho mình xin với, xin cảm ơn!