Kính chào quý thầy cô và các bạn, anh em trên diễn đàn BKDN. Em có 1 vấn đề vướng mắc là khi khảo sát vạch hướng tuyến có cầu vượt sông và đoạn bố trí cong. Cầu được bố trí giáp ngã ba và đỉnh bố trí cong. Em muốn mọi người tư vấn giúp là cơ sở hay quy định tối thiểu đoạn thẳng tính từ mố ra ngã ba hay đỉnh đường cong là bao nhiêu? Xin cảm ơn!