Từ ngày e xài Ubuntu thì chỉ thỉnh thoảng quay lại dùng Windows khi nào phải đụng vào các phần mềm vẽ và đồ họa. E nghĩ các bác nhà ta cũng nên sử dụng những hệ điều hành miễn phí và nhiều chức năng nó còn tốt hơn cả Windows.