Giới thiệu chung

Khoa Xây dựng Cầu đường, trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng được thành lập năm 1996, tiền thân là Bộ môn Cầu đường thuộc Khoa Xây dựng cũ từ năm 1986. Là cơ sở công lập đầu tiên ở miền Trung, duy nhất đào tạo Kỹ sư Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông (Xây dựng Cầu đường), Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng (Vật liệu và Cấu kiện xây dựng) hệ chính quy công lập, hệ liên thông Cao đẳng – Đại học, hệ vừa làm vừa học; đào tạo cao học chuyên ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông (Xây dựng Cầu hầm và Xây dựng Đường ô tô – đường thành phố) đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của thành phố Đà Nẵng, khu vực Miền trung – Tây nguyên và trên cả nước.

Bắt đầu tuyển sinh đào tạo khóa đầu tiên Kỹ sư Xây dựng Cầu đường vào năm 1986 với số lượng ban đầu chỉ có 5 cán bộ giảng dạy. Đến nay, tổng số cán bộ viên chức của Khoa là 51, trong đó có 03 PGS.TS., 10 TS., 30 ThS., 07 KS. và 01 cử nhân. Tỷ lệ cán bộ có trình độ sau đại học chiếm ~92%. Có 12 cán bộ giảng dạy đang làm NCS ngoài nước, 02 cán bộ đang làm NCS trong nước, 03 đang học cao học nước ngoài. Đã đào tạo được 5120 kỹ sư và 103 Thạc sĩ. Hiện tại Khoa đang quản lý 1785 sinh viên các hệ đào tạo và 109 học viên cao học. Đội ngũ cán bộ cán bộ giảng dạy của Khoa không ngừng phấn đấu học tập nâng cao trình độ chuyên môn để đảm bảo đáp ứng tốt nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong giai đoạn mới.

Khoa có 04 bộ môn: Bộ môn Cơ sở kỹ thuật Xây dựng, Bộ môn Cầu hầm, Bộ môn Đường ô tô – đường thành phố, và Bộ môn Vật liệu Xây dựng; quản lý 04 phòng thí nghiệm, bao gồm: PTN Cầu – đường, PTN Địa cơ, PTN Vật liệu Xây dựng và Phòng máy trắc địa. Đã đào tạo được 4420 kỹ sư, hiện tại đang quản lý gần 2200 sinh viên các hệ đào tạo và 85 học viên Cao học.

Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ cũng là một trong những điểm mạnh của cán bộ giảng viên trong Khoa. Đã tham gia và chủ trì 37 đề tài các cấp, trong đó có 09 đề tài cấp Bộ và 28 đề tài cấp cơ sở. Có 03 công trình được cục sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp bằng sáng chế. Chủ trì và tham gia tư vấn, chuyển giao công nghệ nhiều công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và khu vực Miền Trung – Tây Nguyên.

Phong trào nghiên cứu khoa học của sinh viên trong khoa cũng phát triển rất mạnh. Hội nghị NCKH của sinh viên trong Khoa được tổ chức định kỳ vào đầu tháng 6 hàng năm, qua đó tuyển chọn được nhiều đề tài tham dự và đạt nhiều giải cao trong các Hội nghị sinh viên NCKH của trường Đại học Bách khoa, của Đại học Đà Nẵng; cùng với nhiều giải thưởng cấp Quốc gia (Tài năng khoa học trẻ Việt nam, VIFOTEC, giải thưởng Loa Thành, Olympic cơ học).

Hơn 27 năm xây dựng và phát triển ngành, 17 năm xây dựng và phát triển Khoa, Khoa Xây dựng Cầu đường, trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng không ngừng phát triển. Quy mô đào tạo ngày càng mở rộng, năng lực của đội ngũ cán bộ giảng dạy và cơ sở vật chất ngày càng được tăng cường. Từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu xã hội nhằm tiến tới thực hiện chủ trương của Đại học Đà Nẵng và trường Đại học Bách khoa theo hướng trở thành Đại học Nghiên cứu phù hợp với các tiêu chuẩn của khu vực và quốc tế.

TRƯỞNG KHOA

TS. Huỳnh Phương Nam