Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, chuyên ngành Cầu đường bộ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ SƯ
Ngành: Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông
Chuyên ngành: Cầu đường bộ

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Mục tiêu chung:

Đào tạo những kỹ sư Kỹ thuật xây dựng Công trình Giao thông có phẩm chất chính trị vững vàng, có tư cách đạo đức và sức khỏe tốt, có nền tảng kiến thức toán và khoa học cơ bản; cơ sở, kiến thức chuyên môn vững vàng; có những kỹ năng thực hành cơ bản và kỹ năng làm việc nhóm, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành Xây dựng Cầu đường.

Mục tiêu cụ thể:

a/ Kiến thức

Trang bị cho người học kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức cơ sở ngành như Cơ học đất,  Nền móng, Vật liệu xây dựng, Địa chất công trình, Trắc địa, và các kiên thức chuyên ngành về qui hoạch, thiết kế, thi công các công trình xây dựng Cầu đường.

b/ Kỹ năng cứng

Tư vấn: Có khả năng tư vấn, phản biện các vấn đề kỹ thuật trong lĩnh vực Xây dựng Cầu đường, Quy hoạch đô thị, Cơ sở hạ tầng giao thông .

Thiết kế: Có khả năng khảo sát, thiết kế các công trình trong lĩnh vực Xây dựng Cầu đường, Quy hoạch đô thị, Cơ sở hạ tầng giao thông .

Thi công: Có khả năng tổ chức thi công, chỉ đạo thi công các công trình trong lĩnh vực Xây dựng Cầu đường, Quy hoạch đô thị, Cơ sở hạ tầng giao thông .

Quản lý và khai thác: Có khả năng quản lý điều hành và quản lý khai thác các công trình trong lĩnh vực Xây dựng Cầu đường, Quy hoạch đô thị, Cơ sở hạ tầng giao thông .

c/  Kỹ năng mềm

Phân tích và xử lý thông tin: Trang bị cho sinh viên khả năng phân tích và xây dựng các mô hình, các yêu cầu và giới hạn mục tiêu thiết kế và ứng dụng, thông qua các phần mềm mô phỏng, mô hình hóa các hệ thống trong ngành xây dựng Cầu đường.

Giải quyết vấn đề: Trang bị cho sinh viên kỹ năng giải quyết vấn đề đặt ra trong ngành  xây dựng Cầu đường thông qua các phần mềm chuyên dùng và đồ án môn học.

Giao tiếp: Trang bị cho sinh viên những kỹ năng trình bày, giải thích những giải pháp phức tạp, giải pháp thay thế…. thông qua các báo cáo kỹ thuật theo tiêu chuẩn chuyên nghiệp (đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp, hoặc các báo cáo thuyết trình chuyên môn , các đề tài nghiên cứu khoa học).

Làm việc theo nhóm: Trang bị cho sinh viên cách làm việc hiệu quả trong các vai trò khác nhau, như tổ chức, quản lý  để đạt hiệu quả  từ nhóm sinh viên có những sở thích, môi trường sống và trình độ kỹ thuật chuyên môn khác nhau.

Ngoại ngữ: Trang bị cho sinh viên kiến thức ngoại ngữ tương đương Toeic  450 và am hiểu kiến thức tiếng Anh chuyên ngành.

d/ Thái độ

Có phẩm chất chính trị, đạo đức, tư cách và đủ sức khỏe để tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.

2. CHUẨN ĐẦU RA

Nắm được kiến thức cơ bản, cơ sở và kiến thức chuyên ngành xây dựng cầu đường bộ.

Kỹ năng quản lý, khảo sát, thiết kế, thi công, tư vấn, kiểm định chất lượng công trình cầu đường; kỹ năng làm việc nhóm.

Anh ngữ TOEIC ³ 450

Trở thành cán bộ kỹ thuật có khả năng phối hợp nhóm nghiên cứu và thiết kế thi công các công trình cầu đường.

3. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH

Khung chương trình được xây dựng theo học chế tín chỉ với khối lượng 150TC trong 5 năm học. Trên cơ sở kế thừa các chương trình đào tạo vốn đã rất thành công trước đây của Khoa, có cân nhắc kỹ lưỡng nhu cầu công việc của sinh viên khi ra trường, đồng thời phát huy tối đa tiềm năng sẵn có về độ ngũ giảng viên, cơ sở vật chất hiện có khoa, của trường và định hướng hội nhập quốc tế. Đồng thời chương trình hướng tới các chuyên ngành sâu hơn, vừa giúp sinh viên nắm được các kiến thức cơ bản về Công trình giao thông và có thể thực hiện được những công việc yêu cầu chuyên môn cao hơn sau khi tốt nghiệp. Khung chương trình bao gồm các khối kiến thức phân bổ như sau:

  • Kiến thức đại cương: 48TC
  • Kiến thức cơ sở ngành: 51,5TC
  • Kiến thức chuyên ngành: 51,5TC trong đó có 16,5TC tự chọn theo 2 chuyên ngành Đường bộ và Cầu hầm.
  • Khối lượng đào tạo gồm 119TC lý thuyết; 4,5TC thực hành; 20TC đồ án; 7,5TC thực tập.
KHỐI KIẾN THỨC ĐẠI CƯƠNG
TT TÊN HỌC PHẦN TC HK TT TÊN HỌC PHẦN TC HK
1 Giải tích 1 4.0 1 13 Môi trường 2.0 2
2 Hoá đại cương 2.0 1 14 Giáo dục thể chất 2 2
3 Tin học đại cương 2.0 1 15 Tư tưởng HCM 2.0 3
4 TH Tin học đại cương 1.0 1 16 Đại số 3.0 3
5 Anh văn A 3.0 1 17 Vật lý 2 3.0 3
6 GD thể chất 1 1 18 Thí nghiệm vật lý 1.0 3
7 GD quốc phòng 1 19 Giáo dục thể chất 3 3
8 Những NLCB của CN Mác-Lê 1 2.0 1 20 Đường lối CM của ĐCSVN 3.0 4
9 Những NLCB của CN Mác-Lê 2 3.0 2 21 Xác suất thống kê 3.0 4
10 Giải tích 2 4.0 2 22 Giáo dục thể chất 4 4
11 Vật lý 1 3.0 2 23 Phương pháp tính 3.0 5
12 Anh Văn B 4.0 2 24 Giáo dục thể chất 5 5
KHỐI KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH
TT TÊN HỌC PHẦN TC HK TT TÊN HỌC PHẦN TC HK
1 Hình hoạ 2.0 1 15 TN Vật liệu xây dựng 1.0 5
2 Vẽ kỹ thuật 2.0 2 16 Thuỷ văn 1 2.0 5
3 Kỹ thuật nhiệt 2.0 3 17 Cơ học đất 2.0 5
4 Cơ lý thuyết 3.0 3 18 Thí nghiệm Cơ học đất 0.5 5
5 Thuỷ lực 2.0 4 19 Cơ học kết cấu 2 2.0 6
6 Thí nghiệm thủy lực 0.5 4 20 Kết cấu bêtông cốt thép 1 3.0 6
7 Sức bền vật liệu 3.0 4 21 Đồ án Kết cấu bêtông CT 1 1.0 6
8 Trắc địa 2.0 4 22 Nền móng 2.0 6
9 Thực tập trắc địa 1.0 4 23 Đồ án nền và móng 1.0 6
10 Kỹ thuật điện 2.0 4 24 Thực tập CN (6 tuần) 2.0 6
11 Cơ học kết cấu 1 3.0 5 25 Kinh tế ngành (cầu đường) 2.0 7
12 Địa chất Công trình 2.0 5 26 Kết cấu thép 1 2.0 7
13 Thực tập Địa chất công trình 0.5 5 27 Máy xây dựng 2.0 7
14 Vật liệu xây dựng 2.0 5 28 Tiếng Anh chuyên ngành cầu đường 2.0 8
KHỐI KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH BẮT BUỘC
TT TÊN HỌC PHẦN TC HK TT TÊN HỌC PHẦN TC HK
1 Tổng quan về công trình cầu 2.0 6 10 Đồ án thi công nền đường 1.0 8
2 Đồ án Lập dự án công trình cầu 1.0 6 11 TK nền mặt đường 3.0 8
3 Toán chuyên ngành (PP số trong cơ học kết cấu) 3.0 6 12 Đồ án thiết kế nền mặt đường 1.0 8
4 Thiết kế hình học đường ôtô 3.0 7 13 Mố và trụ cầu 3.0 8
5 Đồ án thiết kế hình học đường ô tô 1.0 7 14 Đồ án mố và trụ cầu 1.0 8
6 Cầu bê tông cốt thép 3.0 7 15 Cầu thép 3.0 9
7 Đồ án cầu BT CT 1.0 7 16 Đồ án cầu thép 1.0 9
8 Thực tập nhận thức ngành 2.0 7 17 Thi công mặt đường 2.0 9
9 Thi công nền đường 3.0 8 Đồ án thi công mặt đường 1.0 9
KHỐI KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH TỰ CHỌN CHUYÊN NGÀNH ĐƯỜNG BỘ VÀ CẦU HẦM
TT TÊN HỌC PHẦN TC HK TT TÊN HỌC PHẦN TC HK
1 Khai thác và TN đường ôtô (tự chọn 1a) 2.0 9 6 Khai thác và thí nghiệm cầu (tự chọn 1b) 2.0 9
2 Thí nghiệm đường ôtô (tự chọn 2a) 0.5 9 7 Thí nghiệm cầu (tự chọn 2b) 0.5 9
3 Giao thông đô thị và thiết kế đường phố. (tự chọn 3a) 2.0 9 8 Chuyên đề cầu (tự chọn 3b) 2.0 9
4 Thực tập tốt nghiệp đường (8 tuần) (tự chọn 4a) 2.0 9 9 Thực tập tốt nghiệp cầu (8 tuần) (tự chọn 4b) 2.0 9
5 ĐA tốt nghiệp đường (15 tuần) (tự chọn 5a) 10 10 10 ĐA tốt nghiệp cầu (15 tuần) (tự chọn 5b) 10 10

4. CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

  • Trở thành cán bộ kỹ thuật có khả năng phối hợp nhóm nghiên cứu và thiết kế thi công các công trình cầu đường.
  • Làm chủ nhiệm đồ án thiết kế. Chỉ huy trưởng công trường thi công. Trưởng các Ban Quản lý dự án chuyên ngành xây dựng Cầu đường.
  • Làm việc ở các Công ty Tư vấn khảo sát, thiết kế, lập dự án, thí nghiệm kiểm định, quản lý và khai thác công trình cầu đường. Các công ty thi công xây lắp xây dựng, các Trường đại học, các viện nghiên cứu, các Ban Quản lý dự án và các Cơ quan quản lý Nhà nước về Xây dựng, Giao thông.

5. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH, QUY TRÌNH ĐÀO TẠO

Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp các trường trung học phổ thông. Quá trình tuyển sinh được thực hiện theo đúng quy định chung của Bộ Giáo dục & Đào tạo và của Đại học Đà Nẵng. Người dự thi tuyển phải qua kỳ thi tuyển do Đại học Đà Nẵng tổ chức theo chương trình và chỉ tiêu của Bộ Giáo dục và Đào tạo giao cụ thể hàng năm.

Quy trình đào tạo: Học chế tín chỉ, thực hiện theo Quy chế Đào tạo đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Quy định hướng dẫn thực hiện quy chế của Đại học Đà nẵng và Trường Đại học Bách khoa./.