Thông báo cấp chứng chỉ Giáo dục thể chất khóa 2015

Giáo vụ khoa thông báo kế hoạch phát chứng chỉ Giáo dục thể chất khóa 2015 như sau:

Download (PDF, 598KB)

Theo Giáo vụ khoa