Thông báo lịch đánh giá ĐA TK nền mặt đường Nhóm 61 & 61B

Thông báo, lớp ĐA Thiết kế nền mặt đường N61&61B sẽ đánh giá trước khi bảo vệ lúc 8h00 ngày 3/6/2017 tại Giảng đường F Đại học Bách khoa (lớp xin phòng và báo lại GV).

Yêu cầu: in đầy đủ thuyết minh và bản vẽ.

(GVHD: Nguyễn Thanh Cường)