Thông báo nộp hồ sơ miễn giảm học phí khóa 2017

Giáo vụ khoa chuyển thông báo của Trường Đại học Bách khoa về “Nộp hồ sơ miễn giảm học phí khóa 2017” học kỳ 1 năm học 2017-2018:

Download (PDF, 984KB)