Thông báo triệu tập sinh viên dự Lễ khai giảng năm học 2017-2018

Trường Đại học Bách khoa thông báo triệu tập Sinh viên dự Lễ khai giảng năm học mới như sau:

Download (PDF, Unknown)

(Theo Giáo vụ khoa)