THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CTY CP TƯ VẤN XD CTGT 5 (TECCO5) NĂM 2017

Công ty CP tư vấn Xây dựng CTGT 5 tuyển dụng 10 kỹ sư cầu đường (xem thông tin trong file đính kèm)

Download (PDF, 218KB)