Thông báo về việc tập huấn đánh giá kết quả rèn luyện năm học 2017 – 2018

Gửi Ban cán sự các lớp thông báo về việc tập huấn đánh giá kết quả rèn luyện năm học 2017-2018 (xem file đính kèm).

Download (PDF, 128KB)

Theo Giáo vụ khoa