Thông tin tuyển sinh 2017 – Khoa Xây dựng Cầu đường – Trường đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng

Ngành:  Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông (Xây dựng Cầu đường)

Download (PDF, 510KB)

Ngành: Công nghệ Kỹ thuật Vật liệu Xây dựng

Download (PDF, 286KB)

images images (1)

BCN Khoa XDCĐ