Tuyển sinh cao học khóa 31

Thông báo:

Hiện nay Đại học Đà Nẵng đã có thông báo tuyển sinh Sau đại học khóa 31.
  – Thời gian phát hành và nhận hồ sơ dự thi kể từ ngày ra thông báo  đến ngày 02/03/2015;
  – Thời gian thi tuyển: Dự kiến tổ chức thi vào các ngày:  16, 17 và 18/05/2015; 
  – Dự kiến Nhập học vào tháng 06/2015./.
p/s: Liên kết Thông báo tuyển sinh sau đại học khóa 31: