PDA

View Full Version : Các văn bản pháp quy 1. Quyết định - Thông tư - Hướng dẫn
 2. Luật - Nghị định
 3. Công văn - Chỉ thị
 4. Định mức - Dự toán - Đơn giá
 5. Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình!
 6. Quy chế
 7. Văn bản mẫu
 8. Xin bản giá bê tông và bản giá sắt thép
 9. Tiêu chuẩn phòng thí nghiệm chuyên ngành đường giao thông
 10. Tổng hợp một số VB của Bộ XD giải đáp thắc mắc trong QT đầu tư XDCT
 11. Ai giúp em với
 12. Khu công nghiệp
 13. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng
 14. Cập nhật mới nhất các File mẫu hợp đồng trong xây dựng
 15. Nghị định 58/2008/ND-CP ngày 5/5/2008 về hướng dẫn Luật đấu thầu
 16. Thông báo giá các tỉnh thành năm 2007
 17. Bảng giá đât trên địa bàn các tỉnh
 18. hợp đồng xây dựng và đấu thầu
 19. Lập và Thẩm định đề cương khảo sát
 20. Đơn giá xây dựng cơ bản 2008
 21. Dự thảo Quy chuẩn
 22. xin chào tất cả thành viên của diễn đàn
 23. Quy chế TVGS ngành GTVT 2008
 24. Hỏi thầy về Thông tư 09/2008-BXD
 25. Kết cấu thép
 26. Đơn giá
 27. Pháp lý xây dựng
 28. Phương pháp tổ chức thi công Cầu
 29. Chào tất cả thành viên Khoa XD cầu đường BKDN
 30. Ra mắt
 31. Định mức 1780 - Định mức thí nghiệm vật liệu cấu kiện và kết cấu xây dựng
 32. Chào các bạn trong diễn đàn này!
 33. Thông tin giá vật liệu xây dựng năm 2009 của Bộ Xây Dựng
 34. Công bố giá VLXD năm 2009 Tỉnh Kiên Giang
 35. Công bố giá VLXD năm 2009 tỉnh Khánh Hoà
 36. Mẫu nhật ký công trình
 37. Mẫu Văn Bản
 38. Thủ tục trong XDCB
 39. Nghị định 83ND-CP
 40. Mẫu báo cáo thí nghiệm đường
 41. Xin tài liệu khẩn!!!
 42. tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu móng cấp phối đá dăm
 43. Thông tư 01/2010/TT-BKH về mẫu Hồ sơ Mời thầu và Phụ lục!
 44. THÔNG TƯ 02/2010/TT-BKH về quy định chi tiết lập HSMT gói thầu xây lắp quy mô nhỏ!
 45. Rất cần mẫu mới nhất về hợp đồng xây dựng
 46. Em xin chào thầy nbc
 47. khai thác và kiểm định cầu
 48. Thông tin giá vật liệu xây dựng năm 2010 của Viện KT Xây Dựng
 49. Xin định mức về cọc khoan nhồi
 50. Sắp thay đổi cách tính tải trọng cầu, đường
 51. Quảng Nam 15/4/2010
 52. Quy trình thẩm tra dự án đầu tư
 53. Định mức xây dựng cầu đường
 54. Sự không đồng nhất về đơn vị trong các hệ thống tiêu chuẩn định mức xd
 55. Thông tư số 08/2011/TT-BXD Bộ xây dựng
 56. định mức
 57. Các văn bản liên quan đến đầu tư xdcb
 58. Quyết định số 48/2011//QĐ-UBND về cấp Giấy phép quy hoạch tại thành phố Hồ Chí Minh
 59. tiêu chuẩn 273-01 song ngữ
 60. hệ số tư vấn khác của chương trình 135 !!
 61. Cần giúp đỡ. Đơn giá khảo sát xây dựng tỉnh Long An.
 62. Tiêu chuẩn tổng hợp theo từng lĩnh vực, vật liệu, và ... gửi các bạn tham khảo
 63. Giá vật liệu xây dựng
 64. Chỉ dẫn kỹ thuật chọn thành phần bê tông các loại.