PDA

View Full Version : Thí nghiệm đường 1. Thí nghiệm ổn định cường độ mặt đường
 2. Thí nghiệm độ bằng phẳng mặt đường
 3. C.B.R (California Bearing Ratio)
 4. Tiêu điểm
 5. Kế hoạch TH thí nghiệm Đường năm 2007
 6. Độ ẩm đầm nén tốt nhất của cát gia cố ximăng
 7. tiêu chuẩn mới
 8. Tôi học ko nổi quy trình 22Tcn333-06
 9. Hỏi về nhũ tương?
 10. Cách nhận biết Các trạng thái của đất theo kinh nghiệm "tay"
 11. Nghiên cứu ảnh vệ tinh trong thiết kế sân bay
 12. Hỏi về tính biến dạng dư trong đo môn đun đàn hồi theo 211-06
 13. Các yêu cầu thí nghiệm trong 22TCN211-06
 14. Đầm chặt tiêu chuẩn trong phong TN
 15. Thí nghiệm đường Online
 16. Hỏi về thí nghiệm đường?
 17. độ bằng phẳng
 18. Thí nghiệm đường
 19. Hỏi thầy Nguyễn Biên Cương về danh sách thi
 20. Chào các thành viên
 21. Lời cảm ơn
 22. Kiểm định cầu đường
 23. Tiêu chuẩn kĩ thuật
 24. Thí nghiệm nén 3 trục và vấn đề liên quan
 25. Các chỉ tiêu cần kiểm tra của lớp đất đắp
 26. xin dự toán cầu đường
 27. thiết kế đường
 28. Cường độ nén mẫu khoan BTXM
 29. Xin hỏi về tiêu chuẩn thí nghiệm
 30. Xin thầy Nguyễn Biên Cương tài liệu !
 31. Kế hoạch TN đường 2009
 32. Kính thưa thầy :Nguyễn Biên Cương
 33. Thí nghiệm đường?
 34. Đo cao độ
 35. Vấn đề đầm chặt! Xin thầy Nguyễn Biên Cương và các bạn giúp
 36. Xin Chào !
 37. Tìm hiểu matlab
 38. kính gửi thầy cường!
 39. Thí nghiệm độ chặt đá ba?
 40. Kính Gửi Thầy Giáo Nguyễn Thanh Cường Và Thầy Cô Giáo Vụ Khoa
 41. Xin tài liệu chuyên ngành Đường bộ
 42. Tcvn3
 43. Thắc mắc về điểm Thí nghiệm đường
 44. Chào các bac!
 45. Cần chia sẻ kinh nghiệm học tập
 46. Thí nghiệm nền đất yếu
 47. kết cấu áo đường
 48. Eđh và Ebd
 49. kỹ thuật đầm lèn
 50. Hỏi về bảo lưu mẫu thí nghiệm
 51. Thiết kế và thi công đường
 52. Hỏi về nhựa đường?
 53. Hỏi về độ trương nở của vật liệu khi làm thí nghiệm CBR
 54. Học lại thí nghiệm Cầu Đường
 55. Nén mẩu khoan Cát gia cố xi măng8%
 56. Bạn nào giúp mình thí nghiệm nén một trụng k nở hông.
 57. Xin hỏi thầy về độ chặt k
 58. file tra toán đồ Tax và Tav
 59. Thảo luận về tính chất đất đá
 60. cho em hỏi thầy NBC về dung trọng khô lớn nhất
 61. Las xd08
 62. Hỏi về một số phương pháp thí nghiệm Đường?
 63. Xin tài liệu về thí nghiệm đo võng mặt đường bằng cần Ben-Ke-Man và bằng tấm ép
 64. Cần các thầy cô và các bạn giúp về thí nghiệm FWD
 65. Phương pháp xác định Gama
 66. độ sụt
 67. Phòng thí nghiệm công trình
 68. Thí nghiệm đo mô đun đàn hồi
 69. [Nhóm 38A]Thí nghiệm khai thác và TN đường
 70. Bắn bật nẩy bê tông
 71. Kéo thép
 72. Cát đắp nền
 73. giá trị f trong công thức tính tải trọng trục sau
 74. hỏi về CPDD loại 1 ???
 75. Nhũ tương gốc axit dùng để thi công lớp thấm bám
 76. TKTC thi công BTN
 77. Độ chặt K>1
 78. Cho mình hỏi về trị số gama(khô) max xác định trong phòng tn?
 79. Đầm nén tiêu chuẩn
 80. Cho hỏi về Thử nghiệm Vật liệu
 81. hỏi về thí nghiệm FWD
 82. Xin phần mềm tra ỨNG SUẤT CẮT HOẠT ĐỘNG DO TRỌNG LƯỢNG BẢN THÂN (Tav)
 83. Thắc mắc chi phí thử tải đường ô tô
 84. về thí nghiệm đo võng mặt đường bằng cần bằng tấm ép theo tcvn 8861-2011
 85. Phương pháp đầm nén trong cối CBR
 86. Civil C@l for civil engineer
 87. Thí nghiệm CBR trong phòng thí nghiệm