Conversation Between phnam and ducthien28x3

1 Visitor Messages

  1. em là hoc sinh nguyen đức thiện khóa 28x3 DL - nhờ thầy coi hộ em diểm của hai môn Vẽ kỹ thuật trên máy tính em có bài thi so lai không có điểm và môn xác suất thống kê lần 1 e, được 6 điểm sao ở trên mang em cung không có điểm .
    nhờ thầy coi lại cho em
    em xin cảm ơn
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1