Conversation Between phnam and leanhtaobk

1 Visitor Messages

  1. Chào Thầy!
    Em đang rất cần quyển sách: "Thiết kế cống, Trịnh Bốn và Lê Hòa Xướng, NXB Nông Nghiệp, 1988 "
    Em đã tìm ở rất nhiều hiệu sách ở Đà Nẵng nhưng không có, Thầy có thể giúp em được không vậy Thầy!
    Chúc Thầy luôn sức khỏe!
    Email: leanhtaobk@gmail.com
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1