sao mình không load được fille part I-IV vậy bạn bạn hãy chỉ giúp mình một cách load cụ thể với nha
Thông cảm mình mới nhập môn nên còn mù về tin lắm.
Cảm ơn bạn nhiều.
@_@