1 câu hỏi hay mà ko ai trả lời ah` :(
mình cũng cảm thấy khó hiểu cách quy định về đơn vị của TCVN
ví dụ như: khi lấy mẫu thí nghiệm của bê tông hoặc vữa xây chẳng hạn: các TCVN toàn ghi đơn vị...