Chào bạn tung125cc, cảm ơn bạn đã chia sẻ tài liệu liên quan đến phần mềm FLAC 3D. Hiện nay mình đang nghiên cứu sử dụng phần mềm này trong nghiên cứu tính toán hầm, nếu bạn có tài liệu nào về hướng...