thank các bác, không ngờ đây có nhiều cái hay zay! hị hị