Mình cũng cần tiêu chuẩn 22TCN71-77 "Chỉ dẫn hàn cốt thép và chi tiết đặt sẵn trong kết cấu BTCT", 22TCN72-77 "Chỉ dẫn hàn đối đầu thép tròn", Bạn nào có share cho mình và mọi người trên diễn đàn...