Đối với mỗi người trong chúng ta ai cũng học tiếng Anh vì một mục đích nào đó nhằm phục vụ cho công việc, học tập … Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu đặt ra chúng ta đều phải có một nền tảng, một bệ...