Search:

Type: Posts; User: huyphan

Search: Search took 0.00 seconds.

 1. Hì hì hì, Việc này các cao thủ trong TKĐ ô tô...

  Hì hì hì,

  Việc này các cao thủ trong TKĐ ô tô là làm chuẩn nhất.
  Tôi mạo muội tư vấn cho bạn nhé:
  Bạn xem kỹ các đường đồng mức của bình đồ, có ghi cao độ tự nhiên trên đó, bước cao độ ĐM là bao...
 2. - Bạn không có chú thích bên góc của mình đồ cơ...

  - Bạn không có chú thích bên góc của mình đồ cơ à? Nhìn qua, có thể đó là đường ranh giới của hiện trạng đường khi chưa quy hoạch. Có chữ "Đường ven sông" hiện lên đó!
Results 1 to 2 of 2