TOEFL hình thức viết tắt của cụm từ làm bằng b tiếng anh tin học cấp tốc Test Of English as a Foreign Language ( thẩm tra Tiếng Anh như là ngoại ngữ ). TOEFL là bài thẩm tra đệ độ tiếng Anh được sử...