Search:

Type: Posts; User: thuongso3

Search: Search took 0.00 seconds.

 1. uh bác này hiểu ý nè Tại sao const1/const2

  uh
  bác này hiểu ý nè
  Tại sao const1/const2<0.3 thì VL mới làm việc trong miền đàn hồi và tiêu chuẩn nào quy định hệ số này
 2. Còn mấy tiêu chuẩn này mình tìm hoài không có,...

  Còn mấy tiêu chuẩn này mình tìm hoài không có, nếu 22TCN có thì chia sẻ nhé
  Cám ơn trước nha.
  TCVN 7495:05
  TCVN 7496:05
  TCVN 7497:05
  TCVN 7498:05
  TCVN 7499:05
  TCVN 7500:05
  TCVN 7501:05
  TCVN...
 3. Bạn nào có thì cho mình xin với nha

  Ngày 17/04/2008 Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ra Quyết định số 707/QĐ-BKHCN về việc công bố 06 tiêu chuẩn Quốc gia. Các tiêu chuẩn Quốc gia mới ban hành gồm có:
  1. TCVN 1651-1:2008 Thép cốt bê...
 4. Em xin được mô tả công việc thí nghiệm sơ bộ như...

  Em xin được mô tả công việc thí nghiệm sơ bộ như sau: (các số liệu chỉ là giả định)
  Đo mô đun đàn hồi nền cát, Eyc = 330 daN/cm²
  Dùng cần Benkelman tỷ lệ 2:1, tấm ép đường kính 33cm
  Lấy hệ số...
 5. Cám ơn bạn đã chỉ mình. Nhưng trong tiêu chuẩn...

  Cám ơn bạn đã chỉ mình. Nhưng trong tiêu chuẩn không có nói đến phần biến dạng dư, nếu trong quá trình thí nghệm mà biến dạng dư vượt quá 30% tức là vật liệu không làm việc ở trạng thái đàn hồi mà...
 6. Hỏi về tính biến dạng dư trong đo môn đun đàn hồi theo 211-06

  Các bác cho mình hỏi cách tính biến dạng dư trong đo mô đun đàn hồi theo 22TCN 211-06 được không vậy.
  Đợt rồi mình có gặp một đơn vị đo mô dun đàn hồi và họ nói là biến dạng dư vượt quá 30%, vật...
 7. Cách nhận biết Các trạng thái của đất theo kinh nghiệm "tay"

  - Chảy: bóp đất phì ra kẽ tay
  - Dẻo chảy: Lõm khi ấn nhẹ ngón tay trỏ
  - Dẻo mềm: Lõm khi ấn mạnh ngón tay trỏ
  - Dẻo cứng: có thể ấn lóm bằng ngón tay cái
  - Nửa cứng: Có thể ấn lõm bằng móng tay...
Results 1 to 7 of 7