Hiện tại mình đang muốn dịch tên công ty của mình sang tiếng anh. Mình nhờ 2 người bạn dịch giúp mình mà thấy khác nhau nên đăng lên đây nhờ các bạn cho ý kiến theo cái nào thì sát nghĩa hơn.
Tên...