Xin chào các anh, chị trong diễn đàn. Bên em mới nhận được dự án về thiết kế cầu dân sinh cho đồng bào miền núi.
- Trong quá trình lựa chọn phương án sơ bộ em có phân vân giữa hai phương án cầu...