xin chào Diển đàn minh la một người mới vao nghề nên có gi mong anh em giúp đở nhiều xin cảm ơn !