Azone weekly contest là cuộc thi hằng tuần trên facebook của Trung tâm Anh ngữ Azone dành cho các bạn yêu Anh văn trên địa bàn Tp. Đà Nẵng.

Cuộc thi là những câu hỏi dưới dạng những câu nói,...