Search:

Type: Posts; User: vosong

Search: Search took 0.00 seconds.

  1. Một hình thức quảng cáo mà? Hai ngày mà biết học...

    Một hình thức quảng cáo mà? Hai ngày mà biết học tiếng Anh tốt à? Có thiệt không vậy?
  2. mục đích cái này là như thế nào? mình chưa hiểu?...

    mục đích cái này là như thế nào? mình chưa hiểu? bạn nói rõ hơn được không? mình phải cung cấp thông tin gì cho bạn?
  3. Cồng việc dạo này vẫn ổn chứ chú? Không thấy hỏi...

    Cồng việc dạo này vẫn ổn chứ chú? Không thấy hỏi thăm anh em chi cả?
Results 1 to 3 of 3