Search:

Type: Posts; User: azonecenter267

Search: Search took 0.00 seconds.

 1. Đón chào năm học mới, Azone Center cùng bạn tổ chức chương trình [B]“ĐÓN NĂM HỌC MỚI – BẠN CÀNG NHIỀ

  Giảm học phí theo nhóm bạn đăng ký.

  + Nhóm 2 bạn: Giảm 5%
  + Nhóm 3 bạn: Giảm 10%
  + Nhóm 4 bạn: Giảm 15%
  + Nhóm 5 bạn trở lên: Giảm 20%

  - Tham gia miễn phí các lớp kỹ năng...
 2. Đà Nẵng – Azone tổng khai giảng các lớp “Bảo hiểm Toeic” 500 điểm – 09/2011

  Lớp “Bảo hiểm Toeic”500 điểm: đảm bảo cho các bạn đạt trên số điểm đã “bảo hiểm” là 500 điểm sau 2 khóa (6 tháng) học tập tại Azone.
  *** Đặc biệt:
  Giảm 10% học phí khi đăng ký ca 2 vào các buổi...
Results 1 to 2 of 2