Search:

Type: Posts; User: Thai.binh_club

Search: Search took 0.00 seconds.

  1. Kiểm toán kết cấu áo đường

    Mọi người cho e hỏi tải trọng H30 với tải phân bố đều 2T/m2 thì cái nào nguy hiểm hơn ạ. Nếu lấy tải trọng 2T/m2 để tính toán thì tính toán như thế nào ạ.
    Em xin chân thành cảm ơn!
  2. Vải địa kỹ thuật trong kết cấu áo đường.

    Mọi người cho e hỏi tính toán sự tham gia chịu lực của vải địa kỹ thuật trong kiểm toán kết cấu bãi (bãi đặt trên nền cát san lấp) như thế nào ạ.
    Em xin chân thành cảm ơn.
Results 1 to 2 of 2