Forum Mình ai có quy trình thi công nghiệm thu và các tài liệu liên quan về việc thi công lớp BTN tạo nhám bằng công nghệ NOVACHIP không cho em xin với.
Chào thân ái!