Hướng dẫn cách tính lương làm thêm giờ vào ban đêm, ngày nghỉ ngày lễ theo bộ luật lao động số 10/2012/QH13 mới nhấtTheo quy định của pháp luật về lao động ( điều 97 luật lao động số 10/2012/QH13),...