Search:

Type: Posts; User: pilot66

Search: Search took 0.00 seconds.

  1. Sticky: Chào limfx, vật liệu Neoweb này quả thật rất hiệu...

    Chào limfx, vật liệu Neoweb này quả thật rất hiệu quả, nó đã được Bộ Khoa học công nghệ và Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn (về thủy lợi) đánh giá rất cao, kết quả là có được TCVN rồi, riêng Bộ...
  2. Sticky: Chào Anh NBC, lâu lắm mới ghé thăm lại diễn đàn,...

    Chào Anh NBC, lâu lắm mới ghé thăm lại diễn đàn, có rất nhiều thay đổi, Anh vẫn hoạt bát như ngày nào. Nhân nói về công nghệ mới xin Anh tham khảo lại về công nghệ Neoweb, hiện nay sau bao vất vả đã...
Results 1 to 2 of 2