Học tiếng Trung dễ hay khó ?

nguồn http://tiengtrung.vn

Nhiều bạn hỏi tôi tiếng Trung có khó học không ? Tiếng Trung so với tiếng Anh thì cái nào dễ hơn. Học như thế nào để nhớ được nhiều chữ...